• Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju rodzinnej miejscowości,  mi. in: wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z terenu wsi, wspieranie demokracji i budowanie lokalnych więzi, wykorzystanie naturalnych walorów agroturystycznych i krajobrazowych regionu Pałuk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Niedźwiady

ppsae

Ciekawe linki



Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa zaprasza swoich członków i sympatyków na walne zebranie, które odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie w piątek, 30 marca  2012r. o godzinie 18.00

Zarząd SIRR

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa - Świetlica Wiejska - Rynarzewo ul. Strażacka 20