• Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju rodzinnej miejscowości,  mi. in: wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z terenu wsi, wspieranie demokracji i budowanie lokalnych więzi, wykorzystanie naturalnych walorów agroturystycznych i krajobrazowych regionu Pałuk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Niedźwiady

ppsae

Ciekawe linki


Protokół z zebrania informacyjnego członków Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa, 2 października 2008 r.


I.Porządek obrad:
1.Powitanie i przedstawienie porządku obrad
2.Przedstawienie wniosków budżetowych: gmina i powiat
3.Przedstawienie możliwości pozyskania środków przez SIRR na rok 2009
4.Organizacja uroczystej kolacji 11 X 2008 r.
5.Sprawy różne
II.Przebieg spotkania:
- powitanie przybyłych – Iwona Szweda (prezes SIRR)
- obecni członkowie zarządu: wiceprezes Karol Ruciński, skarbnik Lidia Rosołowicz, członek zarządu Gabriela Dobosiewicz, sekretarz Artur Michalak
- stwierdzenie quorum: w spotkaniu brało udział 12 osób na 18 członków SIRR

2. Wnioski do budżetu gminy przedstawiła sołtys Rynarzewa Bernadeta Przywara Na rok 2009 sołectwo Rynarzewo planuje:
- utwardzenie ulicy Krótkiej
- odwodnienie ulicy Bydgoskiej, Ogrodowej i Szkolnej
- budowa chodników na Ogrodowej, Powstańców Wielkopolskich i Rynku.
- parking przy Z. S. w Rynarzewie (radna Maria Pianko poinformowała o współpracy w tej inwestycji ze Starostwem Powiatowym w Nakle n/Notecią) Pani sołtys stwierdziła, że wnioski złożyła, ale jest realistką i zdaje sobie sprawę, że na wszystko w nadchodzącym roku pieniędzy nie starczy. Dodała także, że z funduszu rady sołeckiej planuje przeznaczyć 5,5 tys. zł w tym roku i 5 tys. w przyszłym na chodniki. 
Artur Michalak przedstawił wnioski budżetowe, które zamierza złożyć do Starostwa Powiatowego: współfinansowanie budowy parkingu przy Zespole Szkół w Rynarzewie, projekt chodnika na Osiedle Przylesie, nowa nawierzchnia (dywanik)na drodze do Łabiszyna - od skrzyżowania z S 5 do Małych Rud
3. Następnie prezes Iwona Szweda poinformowała zebranych o planach SIRR na rok 2008: zapewnienie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Stwierdziła, że forma wycieczek jednodniowych sprawdziła się najlepiej i zaproponowała kilka miejscowości do odwiedzenia. 
Aleksandra Michalak przedstawiła propozycję wycieczek tematycznych związanych z jednym regionem Polski, po dyskusji wybrano Kaszuby jako miejsce na przyszłoroczne wyprawy dla młodych rynarzewian.
Artur Michalak przedstawił propozycje dotyczące udziału w otwartych konkursach ofert gminy i powiatu. Podkreślił, że wszystkie organizacje z Rynarzewa mogą brać w nich udział, a SIRR wesprze każdą inicjatywę i udostępni konto stowarzyszenia, bez którego absorpcja środków jest niemożliwa. Podczas dyskusji wybrano projekt z zakresu „Zdrowie” dotyczący profilaktyki skrzywień kręgosłupa. W ramach projektu uczniowie z Rynarzewa zostaną przebadani przez lekarza I. kontaktu, wezmą udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych i wyjadą na basen.
Karol Ruciński przedstawił propozycję udziału w projekcie Leader + Fundacji „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk”, w której można otrzymać do 25 tys. na działania związane z turystyką, kulturą i sportem. Jedynym ograniczeniem jest tu konieczność wyłożenia własnych środków, a zwrot ich następuje po rozliczeniu projektu. Artur Michalak dodał, że jest to także szansa dla osób fizycznych chcących zainwestować w te dziedziny, ponieważ Leader po raz pierwszy jest skierowany także do nich. Propozycję tego grantu należałoby przedstawić na szerszym forum.
4. Następnie Iwona Szweda omówiła stan przygotowań do uroczystej kolacji, Lidia Rosołowicz przedstawiła koszty i możliwości finansowe stowarzyszenia. Gabriela Dobosiewicz rozdzieliła pomiędzy członków SIRR zadania związane z imprezą.
5. Sprawy różne:
- p. Józef Piotrowski omówił doposażenie placu rekreacyjnego ”Pod Raczkiem” i przedstawił projekt pergoli
- p. Tomasz Mikuła opowiedział o pracach nad stworzeniem profesjonalnej strony internetowej dla SIRR
- p. Maria Pianko poinformowała o planowanych pracach na ulicy Nałkowskiej
- p. Iwona Szweda o wniosku do Banku Spółdzielczego o niepopieraniu opłat za wpłaty i wypłaty z konta SIRR
6. Prezes SIRR podziękowała zebranym za udział i zakończyła zebranie.

Protokółował: Artur Michalak

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa - Świetlica Wiejska - Rynarzewo ul. Strażacka 20