• Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju rodzinnej miejscowości,  mi. in: wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z terenu wsi, wspieranie demokracji i budowanie lokalnych więzi, wykorzystanie naturalnych walorów agroturystycznych i krajobrazowych regionu Pałuk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Niedźwiady

ppsae

Ciekawe linki 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działań podejmowanych w roku 2009 przez Zarząd i członków
Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa

 

fot. Zarząd SIRR w pracy nad projektem "Nie skoliozie II"

 

1. Regularne spotkania zarządu (siedmiokrotnie) i zebrania członków Stowarzyszenia(dwukrotnie) według ustalonego harmonogramu oraz potrzeb wynikających z realizowanych projektów
2. Pomoc w zorganizowaniu zabawy szkolnej na rzecz ZS w Rynarzewie
3. Wsparcie finansowe Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz rzeczowe Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie.
4. Zorganizowanie zabawy karnawałowej 2009 r. i zebranie środków finansowych
na wkład własny do projektów z otwartych konkursów ofert.
5. Realizacja ze środków z Urzędu Miejskiego w Szubinie projektu „Z Pałuk
na Kaszuby” -  wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
6. Realizacja wspólnie z radą sołecką Rynarzewa projektu: „Dzieciom na 710 lat Rynarzewa” – dofinansowanie: Starostwo Powiatowe w Nakle/n Notecią i Urząd Miejski w Szubinie.
7. Spływ kajakowy Rynarzewo – Nakło, inauguracja sezonu turystycznego.
8. Całodniowa wycieczka do Szymbarku, Kościerzyny i Wdzydz Kiszewskich (projekt UM)
9. Całodniowa wycieczka do Chojnic (projekt UM)
10. Całodniowa wycieczka  do Malborka, Sztutowa i Krynicy Morskiej(projekt UM )
11. Organizacja imprezy środowiskowej  kończącej projekt „ Z Pałuk na Kaszuby”
z udziałem burmistrza Szubina (projekt UM)
12. Udział członków SIRR, praca w komitecie dożynkowym i współorganizacja  gminnych dożynek w Rynarzewie.
13. „Pyraday” – Święto Pieczonego Ziemniaka – impreza środowiskowa
14. Realizacja projektu przeznaczonego dla dzieci „Nie!” skoliozie – ćwicz
i pływaj z nami” finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Nakle n/Notecią przy wsparciu UM Szubin ( 10 wyjazdów na basen i 10 ćwiczeń na sali)

sirr_2010_2

fot. Uczestnicy zajęć na basenie. Prowadzi je rehabilitant Małgorzata Rewers


15. Przygotowanie do powołania  „Koła Strzeleckiego” przy Stowarzyszeniu.
16. Zorganizowanie zabawy sylwestrowej w Rynarzewie.

Artur Michalak   
sekretarz SIRR

sirr_2010_1

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa - Świetlica Wiejska - Rynarzewo ul. Strażacka 20