• Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju rodzinnej miejscowości,  mi. in: wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z terenu wsi, wspieranie demokracji i budowanie lokalnych więzi, wykorzystanie naturalnych walorów agroturystycznych i krajobrazowych regionu Pałuk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Niedźwiady

ppsae

Ciekawe linkiAM8521nW piątek, 3 stycznia 2014 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie spotkali członkowie Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa. Omówiono plan działań na rok 2014. Działacze SIRR planują m.in. pozyskać fundusze na ogrodzenie Placu Rekreacyjnego Pod Raczkiem, zorganizować imprezę środowiskową „Wianki 2014”, przeprowadzić sześciodniową wycieczkę dla dzieci i starszych w Góry Świętokrzyskie, jeździć na basen oraz kilka spływów kajakowych.

W spotkaniu uczestniczyli także panowie z sekcji strzeleckiej, którzy przedstawili projekt bezpiecznej strzelnicy oraz problemy, które pojawiają się podczas zawodów. Spotkanie, które prowadziła Iwona Szweda, zakończyło się podziałem zadań i życzeniami noworocznymi.

AM8521

AM8523

AM8524

AM8530

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa - Świetlica Wiejska - Rynarzewo ul. Strażacka 20