• Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju rodzinnej miejscowości,  mi. in: wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z terenu wsi, wspieranie demokracji i budowanie lokalnych więzi, wykorzystanie naturalnych walorów agroturystycznych i krajobrazowych regionu Pałuk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Niedźwiady

ppsae

Ciekawe linkiWalne zebranie_622 stycznia 2015 w Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa. Zebranie prowadziła prezes Iwona Szweda. 
Przedstawiono i omówiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz protokół komisji rewizyjnej. Zarząd SIRR otrzymał decyzją zgromadzonych absolutorium jednogłośnie. Następnie dokonano zmian w składzie zarządu: z funkcji sekretarza ustąpił Artur Michalak (z racji pełnionej funkcji Burmistrza Szubina) oraz skarbnik Lidia Rosołowicz, która weszła w skład komisji rewizyjnej. 

W miejsce ustępujących wybrano odpowiednio Aleksandrę Michalak i Agnieszkę Kaczorek. Prezes SIRR przedstawiła plany na najbliższy rok. Głównym celem jest zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej na „Placu pod Raczkiem”. Problemem jest jednak niedobór środków własnych na projekt w ramach otwartych konkursów ofert powiatu nakielskiego. Mimo, że część członków już przekazała darowizny na konto, ciągle brakuje pełnej sumy. Członkowie SIRR proszę o wsparcie i wpłaty na konto stowarzyszenia: 

Bank Spółdzielczy Szubin, 42 8154 0001 0004 4440 2000 0001.

Zebranie zakończyło się przy kawie i torcie ustaleniem terminów wycieczek, spływów kajakowych i inwestycji oraz podziękowaniami za roczną pracę na rzecz wsi i jej mieszkańców.

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa - Świetlica Wiejska - Rynarzewo ul. Strażacka 20