• Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju rodzinnej miejscowości,  mi. in: wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z terenu wsi, wspieranie demokracji i budowanie lokalnych więzi, wykorzystanie naturalnych walorów agroturystycznych i krajobrazowych regionu Pałuk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Niedźwiady

ppsae

Ciekawe linki24 stycznia 2019 odbyło się spotkanie organizacyjne członków i sympatyków Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa. Podczas  spotkania, które prowadziła prezes SIRR Iwona Szweda, omówiono stan prawny, finansowy i osobowy stowarzyszenia oraz zaplanowano zebranie sprawozdawczo – wyborcze na 20 lutego 2019.

Członkowie SIRR pragną w roku bieżącym zorganizować rajdy rowerowe, spływ kajakowy oraz turniej piłkarski dla młodzieży. Dyskutowano również nad nowelizacją Planu Rozwoju Sołectwa Rynarzewo, który ma już 12 lat i jest w dużej części nieaktualny oraz planowaną siecią gazową w Rynarzewie. Obecna na zebraniu sołtys Rynarzewa Iwona Kornacka poinformowała zebranych o podjętych działaniach w celu gazyfikacji sołectwa. Na zebraniu postanowiono zorganizować akcję informacyjną wśród mieszkańców.

Jeżeli chcesz, aby Rynarzewo rozwijało się szybciej, poprzez zdobywanie funduszy pozabudżetowych, jeżeli chcesz, aby dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący nasze sołectwo mieli bogatszą ofertę w zakresie: sportu, turystyki, edukacji, rekreacji, rehabilitacji, jeżeli chcesz zmieniać na lepsze najbliższe otoczenie, przyjdź 20 lutego na walne zebranie SIRR, apelują członkowie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa - Świetlica Wiejska - Rynarzewo ul. Strażacka 20