• Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju rodzinnej miejscowości,  mi. in: wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z terenu wsi, wspieranie demokracji i budowanie lokalnych więzi, wykorzystanie naturalnych walorów agroturystycznych i krajobrazowych regionu Pałuk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Niedźwiady

ppsae

Ciekawe linkibas_1m Podobnie jak w zeszłym roku Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa zdobyło fundusze z dwóch otwartych konkursów ofert Starostwa Powiatowego. Na „Promocję zdrowia” zarząd SIRR opracował projekt „Nie!” skoliozie II – ćwicz i pływaj z nami” (kontynuacja projektu z roku 2009),a  na „Turystykę i krajoznawstwo” projekt „Kajakiem przez Krajnę i Pałuki”.


    W ubiegłym roku Stowarzyszenie pozyskało dla rynarzewian łącznie 15 tys. złotych, a łączna kwota zainwestowana w naszej miejscowości dzięki SIRR to przeszło 30 tys. Dzięki tym pieniądzom starsi i młodzież uczestniczyli w czasie wakacji w wycieczkach na Kaszuby, młodsi - na basenie i w sali Świetlicy Wiejskiej - uczyli się jak „walczyć” ze skoliozą, najmłodsi otrzymali nowy sprzęt na placu zabaw na Rynku. Środki pozyskano z UM Szubin i ze Starostwa Powiatowego w Nakle.

bas_2
Jak przyznajemy ludziom wspierającym nasze działania tytuł "Raczka Szlachetnego"

    W tym roku Zarząd SIRR - na wniosek i prośbę rodziców - postanowił kontynuować zajęcia rehabilitacyjne przeciwko skrzywieniu bocznym u dzieci. Zajęcia miały się odbywać na sali oraz w wodzie. Jednak  z powodu zmniejszonej dotacji ( z 5 450 na 3000) uczestnicy projektu będą ćwiczyć z rehabilitantem tylko na basenie. Kwotę przyznaną przez starostwo obiecał powiększyć UM w Szubinie, opłacając dojazdy uczestników na basen.

bas_1
Zbiórka przed wyjazdem na basen.

    Bardzo wysoko w rankingu komisji oceniającej tegoroczne oferty mieści się turystyczny  projekt SIRR. (kwota dotacji to 2 350 zł). Rynarzewianie kultywują tradycje dawnego klubu „Bryza” i co roku organizują lub współorganizują spływy kajakowe. Najsłynniejszym jest spływ I. majowy, którym inaugurują sezon, w 2008 r.  brał w nim udział minister Radosław Sikorski. Za pieniądze z tegorocznej dotacji członkowie SIRR zredagują  „Przewodnik Kajakarza - Krajeńsko - Pałuckiego” 
i zorganizują trzy spływy kajakowe: Rynarzewo – Nakło (1 maja), dwudniową wyprawę Sobiejuchy – Nakło n/Notecią połączoną z „Wiankami” w Rynarzewie (19 – 20 czerwca)  i dwudniową „pętlę nakielską” (10- 11 lipca) Kanałem Bydgoskim i  Notecią, także z noclegiem w Rynarzewie.
 Wszystkich zainteresowanych działalnością SIRR członkowie zarządu (Iwona Szweda, Karol Ruciński, Lidia Rosołowicz, Gabriela Dobosiewicz
i Artur Michalak) zapraszają na walne zebranie do Świetlicy Wiejskiej w Rynarzewie 19 marca 2010, na godz. 18.00. Zostanie wtedy podsumowany rok 2009 i przedstawione będą zamierzenia na rok bieżący.

Stowarzyszenie Inicjatyw Rozwoju Rynarzewa - Świetlica Wiejska - Rynarzewo ul. Strażacka 20